Frekwencja

Sprawdzanie obecności

Sprawdzanie obecności

Tomasz Cybulski
1 miesiąc temu

Sprawdzanie obecności może odbywać się na dwa sposoby. Możesz to zrobić z poziomu aplikacji mobilnej, co jest najwygodniejszym rozwiązaniem. Drugą opcją jest sprawdzenie obecności z poziomu wersji online. Aby sprawdzić obecność wybierz z lewego menu opcję dziennik obecność sprawdzanie obecności.

55.png

W oknie sprawdzania obecności znajduje się kilka istotnych elementów. Idąc od góry: dwa pola wyboru w prawym górnym rogu. Tam wybierasz datę oraz konkretny trening danego dnia. Pamiętaj, że aby sprawdzić obecność musisz wcześniej utworzyć trening. Możesz utworzyć więcej niż jeden trening dziennie. Trening może zostać zaplanowany także poprzez aplikację mobilną. Kolejnymi istotnymi elementami są checkbox'y których zaznaczenie oznacza obecność zawodnika na treningu. W kolumnie ze szczegółami możesz wybrać z listy rozwijanej powód nieobecności zawodnika na treningu.

Całość modułu analogicznie działa na aplikacji mobilnej. Również możesz wybierać konkretny trening oraz zaznaczać spóźnienia czy powody nieobecności. Jednakże jest jedna funkcja, która istnieje tylko w wersji mobilnej. Jest to mianowicie możliwość wysłania do opiekuna informacji o nieobecności zawodnika na zajęciach.