Treningi i konspekty

Tworzenie treningu

Tworzenie treningu

Tomasz Cybulski
1 miesiąc temu

Aby utworzyć trening przejdź w lewym menu do zakładki dziennik podsumowanie, następnie kliknij w dowolny dzień na kalendarzu drużyny i wybierz "trening" w okienku, które pojawi się na ekranie.

19.png
20.png

Po kliknięciu w przycisk "trening" na ekranie pojawi Ci się okno tworzenia treningu. Składa się ono z trzech głównych zakładek: informacje podstawowe, cele treningowe oraz sprzęt treningowy.

21.png
22.png

Pierwszym krokiem podczas tworzenia treningu jest nadanie mu nazwy oraz określenie daty, godziny oraz czasu trwania. Czas trwania można ustalić ręcznie lub będzie on zliczany, jako suma czasów wykorzystanych ćwiczeń. Kolejnym krokiem jest określenie miejsca treningu. Możesz je wpisać ręcznie lub wybrać z predefiniowanej listy obiektów, która tworzona jest w module obiektów.

Następnym krokiem jest określenie celów treningowych. Są one podzielone na cztery typy: technika, motoryka, działania grupowe oraz mentalność. Ostatnim krokiem jest ustalenie potrzebnego sprzętu, domyślnie jest on generowany z dodanych do danego treningu ćwiczeń.